Souhlas se šířením obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

 

Souhlasím s tím, aby společnost Insiqua, s.r.o., Barákova 237/8, 251 01 Říčany, IČ 27121470 (dále Insiqua) šířila svá obchodní sdělení týkající se nabízení obchodu a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění na můj uvedený elektronický kontakt pro elektronickou poštu (e-mail adresu).

Současně tímto uděluji Insiqua v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, svůj souhlas se zpracováním jména, příjmení a poskytnutého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail adresy) za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Insiqua a šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 10ti let. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Po uplynutí lhůty 10ti let je Insiqua povinna tyto údaje zlikvidovat.

Uvedený elektronický kontaktu pro elektronickou poštu může být zpřístupněn zaměstnancům Insiqua a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Insiqua obchodní sdělení Insiqua dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnuté údaje budou zpracovávány Insiqua i pověřeným zpracovatelem automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě. Je mi známo, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2002 Sb.

Beru na vědomí, že mám právo souhlas se zpracováním osobních údajů vč. elektronického kontaktu pro elektronickou poštu kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu mám právo zdarma odmítnout souhlas s využitím elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Insiqua dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.

 

Insiqua, s.r.o., Barákova 237/8, 251 01 Říčany, IČ: 27121470                

E-mail: info@insiqua.com

 

Navštivte nás

U Průhonu 32

170 00 Praha 7

Zavolejte

+420-602-640-032

+420-739-309-706

© 2015 by Insiqua