INSPIRACE

Necháváme se inspirovat názory a chováním vašich zákazníků. Povídáme si s lidmi, kteří vaše zákazníky znají a umí o nich mluvit. Pro čerpání inspirace využíváme celou řadu formálních či neformálních výzkumných metodologií. Informace mohou být kvalitativní či kvantitativní povahy.

Enjoy Insight!

 

 

Naše filosofie EnjoyInsight™ spočívá v tom, že aktivně zapojujeme naše klienty do projektů. Snažíme se jim přiblížit reálný a přirozený svět jejich zákazníků. Tento přístup uplatňujeme vždy v návaznosti na konkrétní obchodní a marketingové cíle našich klientů.

INOVACE

Pomáháme vám s úpravami vašich obchodních a marketingových strategií. Na workshopech vás vedeme při generování nových nápadů, které vychází z Customer Insight. Usměrňujeme inovační záměry v oblasti výrobků či služeb, komunikace, promo aktivit, sponzoringu a jiných elementů marketingového mixu.

INSIGHT

Inspirováni, dáváme informace do souvislostí. Hledáme konkrétní zjištění, na kterých můžete budovat své značky a generovat marketingové či obchodní aktivity.
Pomáháme vám odlišovat obecně známá fakta od unikátních zjištění ve formě Customer Insight.

Navštivte nás

Barákova 237

251 01 Říčany

Zavolejte

+420-602-640-032

+420-739-309-706

© 2015 by Insiqua